Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych:

Pojemnik 110 l/120 l     - 16,50 zł. netto            - 17,82 zł. brutto

Pojemnik 240 l              - 23,50 zł.  netto            - 25,38 zł. brutto

Pojemnik 1100 l            - 60,00 zł.  netto            - 64,80 zł. brutto

Kontener Kp 7              - 370,00 zł. netto          - 399,60 zł. brutto