Posiadamy niezbędny specjalistyczny sprzęt do odbierania i transportu odpadów komunalnych. Firma zatrudnia wykwalifikowany personel oraz posiada wszelkie zezwolenia do prowadzenia tego typu działalności.